DUURZAAMHEID

In balans met de planeet

Moerenburcht wordt ontwikkeld door Honk. Als projectontwikkelaar vinden we het belangrijk om met respect voor de aarde te bouwen. Daarom bouwen we energieneutraal en natuurinclusief. In de tuin dragen we bij aan de biodiversiteit.

Sinds 2017 bouwen we uitsluitend huizen die hun eigen warmte opwekken. Dankzij hoogwaardige isolatie en energiezuinige installaties blijven onze huizen ’s winters al goed warm. De warmte die nog nodig is wekken we op met een warmtepomp en stroom van de zonnepanelen op het dak. De aanschaf van zo’n huis is wat duurder, maar als bewoner heeft u geen warmterekening meer. En belangrijker nog: u beperkt de opwarming van de aarde.

Nestelplekken voor dieren

Nieuwe huizen worden erg goed geïsoleerd. Belangrijk, maar de keerzijde is dat vogels, vleermuizen en andere zoogdieren steeds moeilijker een broedplaats vinden in de stad. Op Moerenburcht gaan we daar iets aan doen: in overleg met deskundigen bouwen we enkele nestkasten in de gevels. De tuin willen we aantrekkelijk maken voor zoogdieren, vogels en insecten.