Moerenburcht komt er nu écht (na de zomer)

Goed nieuws over Moerenburcht: in januari van dit jaar hebben we overleg gehad met de omwonenden van het plan. Inmiddels zijn ook de laatste onderzoeken in het kader van de bestemmingsplanwijziging afgerond. Begin juni heeft de gemeente Tilburg het ontwerpbestemmingsplan gepubliceerd. Naar verwachting eind 2021 wordt het plan vastgesteld. Daarna wordt het mogelijk om op de locatie te bouwen.

Het is daarom dat u ook al in het Brabants Dagblad over Moerenburcht heeft kunnen lezen. Immers: Moerenburcht komt op een bijzondere locatie te liggen.

De nieuwe ontwikkelingen zijn voor ons de aanleiding om nu verder in te gaan op de details van het plan Moerenburcht.

Moerenburg

Moerenburcht ligt aan de oostelijke rand van Tilburg, aan de Bosscheweg richting Berkel-Enschot, tussen twee spoorlijnen. Buiten zijn de treinen te horen en te zien, maar binnen is daar weinig of niets van merken. Door de ligging tussen de hoogsporen en de vele volgroeide bomen heeft de locatie wel wat weg van een groene, besloten vallei.

De naam van het project is een knipoog naar Moerenburg, het uitgestrekte landschapspark dat net ten zuiden van het spoor begint.

Moerenburcht is een buurtje voor tien huishoudens, die samen eigenaar worden van het hele perceel. Iedereen woont er uiteraard zelfstandig, maar een aantal voorzieningen worden gedeeld. Moerenburcht is gemaakt om er nooit meer weg te hoeven: elk huis is geschikt om gelijkvloers te wonen. Er is een slaapkamer en een badkamer op de begane grond. Boven is ruimte voor extra kamers. Zowel grote gezinnen als kleine huishoudens vinden er een passend huis.

Natuurinclusief

Als projectontwikkelaar vinden we het belangrijk om met respect voor de aarde te bouwen. Daarom bouwen we energieneutraal en natuurinclusief. Nieuwe huizen worden erg goed geïsoleerd. Belangrijk, maar de keerzijde is dat vogels, vleermuizen en andere zoogdieren steeds moeilijker een broedplaats vinden in de stad. Op Moerenburcht gaan we daar iets aan doen: in overleg met deskundigen bouwen we enkele nestkasten in de gevels. De tuin willen we aantrekkelijk maken voor zoogdieren, vogels en insecten.

Verkoop

Na de zomervakantie organiseren we een bijeenkomst voor geïnteresseerden. Ter gelegenheid van deze informatiebijeenkomst verstrekken we de voorlopige bouwtekeningen, de technische omschrijving van de woningen en de koopsommen. Iedereen die zich als geïnteresseerde heeft ingeschreven, zal een uitnodiging hiervoor ontvangen. Heeft u zich nog niet ingeschreven als geïnteresseerde, dan kan dat via deze link.  Na deze bijeenkomst kunt u zich inschrijven als koper.

De volgende stappen

Wijziging bestemmingsplan

Om op de locatie woningen te bouwen moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Helaas duren de voorbereidingen langer dan verwacht, niet in de laatste plaats door vertragingen die veroorzaakt worden de omstandigheden, veroorzaakt door het Covid-19 virus.

Diverse noodzakelijke onderzoeken zijn inmiddels toch met goed resultaat uitgevoerd en worden gepubliceerd als het bestemmingsplan in procedure gaat. Vanaf dat moment kan iedereen alle stukken inzien. We verwachten dat de procedure in enkele maanden kan starten. De procedure zelf duurt dan nog ongeveer negen maanden.

Als duidelijk is dat het bestemmingsplan gepubliceerd gaat worden, plannen we een informatiebijeenkomst. Voorlopig koersen we op eind november 2020.

Ontwikkelen in een planteam

Toekomstige bewoners van Moerenburcht krijgen straks de mogelijkheid om zelf mee te beslissen over het totale plan en over de individuele woning.

Het plan moet wel blijven passen binnen de randvoorwaarden die gelden. Zo gaan we zorgen dat het railverkeer geen hinder oplevert in de woning, willen we de woningen energieneutraal uitvoeren en de volwassen bomen op de locatie behouden. Dat maakt de randvoorwaarden op deze locatie behoorlijk strikt. De inbreng van de toekomstige bewoners zal vooral gaan over de gemeenschappelijke tuin rondom de woningen, het kleur- en materiaalgebruik van de gevels en de indeling van de eigen woning.

Prijzen en belangstelling

De prijzen van de woningen worden bekend gemaakt tijdens de informatiebijeenkomst. De prijzen zullen marktconform zijn, waarbij bovendien geldt dat de woningen energieneutraal gebouwd worden. De extra kosten zijn terug te vinden in de koopsom, maar leveren voor de bewoners later een veel lagere energierekening op.

We merken dat er veel belangstelling is voor het project Moerenburcht. Als blijkt dat er veel meer belangstellenden zijn dan woningen dan zal een selectie plaatsvinden voor het planteam. De overige belangstellenden komen dan desgewenst op een wachtlijst. Tijdens de informatiebijeenkomst leggen we uit hoe een eventuele selectie zal plaatsvinden.

Nog vragen?

We hebben geprobeerd om u zo goed mogelijk te informeren over de stand van zaken op dit moment en voor zover mogelijk vragen beantwoord naar aanleiding van eerdere nieuwsbrieven. Mocht u toch nog vragen hebben dan bent u welkom om ze te stellen, via het adres info@honk.nl.

 

 

Co-wonen

Onze manier van leven verandert en daar passen ook andere manieren van wonen bij. Honk realiseert daarom de woonvorm die we ‘co-wonen’ noemen. Meerdere gezinnen wonen er gezamenlijk, ze hebben ieder met een privé-deel en gebruiken daarnaast een collectief deel. Bij voorkeur wonen er verschillende leeftijden – van jong tot oud – door elkaar.

In dit nieuwbouwproject dat de titel ‘Moerenburcht’ heeft gekregen kunnen senioren, gezinnen met kinderen en jonge stellen samen wonen. Elk huishouden koopt een woning voor zichzelf, en daarnaast is er een gezamenlijke, groene buitenruimte die de eigenaren samen zullen gebruiken en onderhouden. Co-wonen wordt ook wel ‘co-housing’ genoemd en onze Vlaamse buren noemen het ‘samenhuizen’. Het biedt bewoners veel kansen. Het levert ze sociale contacten op en een omgeving waarin buren elkaar helpen – bijvoorbeeld met zorg en opvang – vanzelfsprekend wordt.