De volgende stappen

Wijziging bestemmingsplan

Om op de locatie woningen te bouwen moet het bestemmingsplan gewijzigd worden. Helaas duren de voorbereidingen langer dan verwacht, niet in de laatste plaats door vertragingen die veroorzaakt worden de omstandigheden, veroorzaakt door het Covid-19 virus.

Diverse noodzakelijke onderzoeken zijn inmiddels toch met goed resultaat uitgevoerd en worden gepubliceerd als het bestemmingsplan in procedure gaat. Vanaf dat moment kan iedereen alle stukken inzien. We verwachten dat de procedure in enkele maanden kan starten. De procedure zelf duurt dan nog ongeveer negen maanden.

Als duidelijk is dat het bestemmingsplan gepubliceerd gaat worden, plannen we een informatiebijeenkomst. Voorlopig koersen we op eind november 2020.

Ontwikkelen in een planteam

Toekomstige bewoners van Moerenburcht krijgen straks de mogelijkheid om zelf mee te beslissen over het totale plan en over de individuele woning.

Het plan moet wel blijven passen binnen de randvoorwaarden die gelden. Zo gaan we zorgen dat het railverkeer geen hinder oplevert in de woning, willen we de woningen energieneutraal uitvoeren en de volwassen bomen op de locatie behouden. Dat maakt de randvoorwaarden op deze locatie behoorlijk strikt. De inbreng van de toekomstige bewoners zal vooral gaan over de gemeenschappelijke tuin rondom de woningen, het kleur- en materiaalgebruik van de gevels en de indeling van de eigen woning.

Prijzen en belangstelling

De prijzen van de woningen worden bekend gemaakt tijdens de informatiebijeenkomst. De prijzen zullen marktconform zijn, waarbij bovendien geldt dat de woningen energieneutraal gebouwd worden. De extra kosten zijn terug te vinden in de koopsom, maar leveren voor de bewoners later een veel lagere energierekening op.

We merken dat er veel belangstelling is voor het project Moerenburcht. Als blijkt dat er veel meer belangstellenden zijn dan woningen dan zal een selectie plaatsvinden voor het planteam. De overige belangstellenden komen dan desgewenst op een wachtlijst. Tijdens de informatiebijeenkomst leggen we uit hoe een eventuele selectie zal plaatsvinden.

Nog vragen?

We hebben geprobeerd om u zo goed mogelijk te informeren over de stand van zaken op dit moment en voor zover mogelijk vragen beantwoord naar aanleiding van eerdere nieuwsbrieven. Mocht u toch nog vragen hebben dan bent u welkom om ze te stellen, via het adres info@honk.nl.